Basishall

Rana Turnforening har som mål å realisere en basishall innen januar 2018. Dette er en hall med fastmonert utstyr. Foreløpig størrelse 30 m x 23 m inkl. tribuner og støttefunksjoner. Kostnadsanslag 13-18 mill. Utstyr 1-3 mill.

Utstyr og anleggskomiteen i Norges Gymnastikk og Turnforbund har laget en brosjyre om basishall. Du kan få den tilsendt ved å sende en e-post til adressen  gymogturn@nif.idrett.no og merk den Anleggsplan.

Brosjyren kan også lastes ned i linken nedenfor.

Brosjyre basishall

Følgende brev er sendt ut til politikere, adm. i Rana Kommune, Polarsirkelen vgs avd. Mjølan og Nordland Fylkeskommune:
Brev basishall 121014

Basishallutvalg i Rana Turnforening
Leder: Stian Smørheim Skogheim, trener- og utøverrepresentant, stian@sjule.no
Medlem: Eyvind Strømnes, trener- og utøverrepresentant, eyvind.stromnes@momek.no
Medlem: Kristin Ludvigsen, styrerepresentant, vakrehelgeland@gmail.com
Medlem: Sissel Hanne Holdahl, utøverrepresentant, sissel.holdahl@signalbox.no