Medlemsinformasjon

Medlemsfordeler

SpareBank 1 Nord-Norge
Foreningens hovedsponsor og -samarbeidspartner. I tillegg til å yte et betydelig beløp til foreningen hvert år, har banken bidratt med kr 45 000 for å realisere nye matter i Ranahallen.
Vi oppfordrer medlemmer til å kontakte banken for et tilbud. Nye kunder i banken, gir Rana Turnforening økt økonomisk støtte.
Du kan booke avtale med banken pr telefon: 02244, eller via http://www.snn.no

Stamina
Rana Turnforening har samarbeidsavtale med Stamina. Hensikten med avtalen er å gi et positivt bidrag for å fremme økt fysisk aktivitet blant klubbens medlemmer. Trening på et av sentrene, vil være et godt supplement til turntreningen (e).
Særskilte vilkår for medlemmer (kontingent og treningsavgift må være betalt), styret og instruktører:
Månedspris kr 295,- (ordinær pris kr 549,-). Gir fullverdig medlemsskap og tilgang til alle senterets lokasjoner, inkl. Moheia Bad.
Aldersgrense: 15 år.
Støttemedlemmer får månedspris kr 449,-. (Støttemedlemsskap i Rana Turnforening koster kr 300 pr år)
Stamina har en avtale med Antidoping Norge og krever at lagets medlemmer innretter seg etter deres bestemmelser omkring dette.
For mer informasjon om senterets tilbud, se Stamina

Sportspriser fly, hotell og leiebil
Gjennom Norges Idrettsforbund har medlemmene en rekke fordeler.
Se http://www.idrett.no/tema/idrettsavtaler/