Foreldreengasjement

Rana Turnforening er avhengig av en aktiv dugnadsinnsats fra medlemmer og foreldre. Alle foreldre til barn (ikke gymlek) og ungdom må påregne 2 dugnadsinnsatser i løpet av året for å bidra til økte inntekter for foreningen. Har du ikke tid og anledning til å delta, kan du kjøpe deg fri fra arbeidet. Vi håper imidlertid du finner glede i bidra. Din innsats, stor eller liten, gjør en forskjell.

Foreldrekontakter
Hver høst velges foreldrekontakter for ett år. Foreldrekontakter har bl.a ansvaret for å organisere dugnad for sin gruppe.

Foreldrekontakter 2016/17

Turnforeningen håper at alle foreldre er velvillige til å stille opp ved behov for assistanse på ulike oppdrag f.eks hjelpe til med rigging/nedrigging av utstyr på trening, salg (dopapirsalg el.l.), reiseledere, komitéer, arrangementer osv.

Aktuell informasjon sendes alle medlemmer pr e-post. I tillegg publiseres info på hjemmesiden samt Facebook.