Priser og innmelding

NB! Bindende påmelding. Faktura sendes ut pr epost 1.9.

Påmelding til partier i Rana Turnforening

Rana Turnforening benytter Idrettens Medlemssystem (IMS). Et nytt felles system for all idrett i Norge. For å benytte dette må utøver ha en aktiv profil i «idrettens ID». Dette er den samme som man bruker i MinIdrett.

Medlemskap i Rana Turnforening innebærer rettigheter og plikter. Dersom medlemmet har særlige behov som det må tas hensyn til under trening må foresatte opplyse om dette ved påmelding.

Fakturering
Påmelding er bindende, og du forplikter deg til å betale medlemskontingent til Rana Turnforening samt treningsavgift for påmeldte parti(er). Mer informasjon om priser finner du nedenfor.

Brukerveiledning

Brukerveiledning IMS

Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig. Send informasjon om navn og fødselsdato på medlemmet som skal slutte til ranaturnforening@gmail.com. Sett «Utmelding» i emnefeltet. Innbetalt kontingent og treningsavgift refunderes ikke.

Utmelding før ny sesong må skje senest 01.08, ellers vil man faktureres for sesongen i sin helhet.

Innlogging for deg som allerede er medlem:
Innlogging Mysoft for medlemmer: https://imsapp.nif.no

Innmelding nye medlemmer:
Innmelding/partipåmelding nye medlemmer: https://medlemskap.nif.no/
NB! Bindende påmelding. Faktura sendes ut pr epost 1.9.

Forsikring:
Medlemmer er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Forsikringen gjelder når kontingent og treningsavgift er betalt.

Endringer i adresse, e-post eller telefon gjøres i din egen medlemsprofil.

Priser

Medlemskontingent
Medlemskontingent alle medlemmer kr 500,-

Treningsavgift pr parti
Gymlek med foreldre og gymlek         kr 1.200,-
Øvrige                                                     kr 1.680,-

Kontingent og treningsavgift gjelder for et helt skoleår og faktureres samlet ved oppstart på høsten.
For oppstart etter jul faktureres halv treningsavgift.

Konkurranseutøvere betaler i tillegg konkurranselisens.
Fra og med 1/1 2017 er prisene:
Kategori 1: Kr. 200;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: Kr. 500;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år