Partier

Rana Turnforening tilbyr variert aktivitet for liten og stor. Våre treninger er i gymsaler på skolene og i Ranahallen. Vi opplever stor pågang fra nye medlemmer, og flere av våre partier er fulle. Vi arbeider kontinuerlig med å rekruttere nye trenere/hjelpetrenere for å kunne forbedre og utvide tilbudet. Har du en trenerspire i magen? Kontakt ranaturnforening@gmail.com.

Sesongen starter opp i september og avsluttes i mai. For øvrig følges skoleruta.

Rana Turnforening deltar på konkurranser regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
For barn fra 1. klasse er barnekretsturnstevnet et stort høydepunkt på våren.

Våre partier

Gymlek
Gymlek er et tilbud til alle barn 4-6 år. Gjennom vårt tilbud innen gymlek vil barna få muligheten til å utvikle seg selv gjennom lek og moro med små/ store redskaper og apparater. Vi deler barna inn i grupper, hvor de rullerer på stasjoner med ulike redskaper/apparater og øvelser. Dette er for å øke aktivitetsnivået, slik at alle barna er i aktivitet mest mulig i løpet av treningen. Vi jobber blant annet med sang, bevegelse til musikk, øvelser som fører til både fin- og grovmotorisk utvikling. Les mer om turn for barn gymogturn.no.

Oppvisningstropp
Populært tilbud for 3.-10. klasse. Parti med dans til musikk, med innslag av turn, løft og, akrobatikk. Sammen skal vi lage et show tilpasset utøvernes nivå. (Ikke tilgjengelig 2021/22)

Idrettens Grunnstige
Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Ulike aldersgrupper. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser. Idrettens grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelser vil barna lære de mest grunnleggende ferdighetene i turn. Øvelser: Fiksering, balanse, spenst, matte, ball, parøvelser, benk, ringer/svingstang, trampett og rytme. Les mer om turn for barn gymogturn.no.

Salto
SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning og vil tilbys for barn i 3.-6. klasse. Saltopartiene fokuserer på innlæring av turnelementer ved hjelp av tilgjengelige turnapparater. Treningen vil fokusere på koordinasjon, rytme, styrke og bevegelighetstrening. Saltokonspetet inneholder over 200 ulike aktiviteter/øvelser som er med på å fremme turnferdighetene hos alle som ønsker å bli bedre i turn. Her blir mye akrobatikk og øvelser på trampett. Da vil har flere partier som kun er for jenter vil vi prioritere å få med flere gutter på dette partiet. (Ikke tilgjengelig 2021/22)

Turn jenter
Tilbud til jenter i ulike alderstrinn innen apparatturn. Apparatturn er en av de meste spennende og utfordrende idrettene som praktiseres i Norge i dag. Det krever, styrke, utholdenhet, og dristighet. Treningen gir unik kroppskontroll, smidighet og styrke og danner grunnlag for nærmest alle andre idretter. Turn passer for alle og de aller fleste begynner på turn uten å ha noen bakgrunn fra annen idrett.

Apparater for kvinner består av 4 apparater: Hopp, skranke, bom og frittstående. Vi har dessverre ikke frittstående. Det blir lagt vekt på grunnleggende opplæring, og turnerne vil etter hvert være med på klubbkonkurranser og kretskonkurranser.  Treningen foregår på Lyngheim skole. Les mer om grenen på gymogturn.no .

Troppsgymnastikk
Tropp består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Vi har desverre ikke frittstående. Hver tropp i konkurranse kan bestå av 6 – 12 utøvere enten bare av gutter, jenter eller en mix av begge kjønn. Treningsøktene i Rana Turnforening består av styrke, trampoline, tumbling og trampett. Treningen foregår i Ranahallen.
5 ulike partier, hvorav torsdagspartiene er konkurransepartier med ferdighetskrav. Les mer om grenen på gymogturn.no.

GymX – damer
Oppvisningsturn for damer over 16 år. Øvelser med ulik vanskelighetsgrad.

GymX – veteraner
Oppvisningsturn for damer over 40 år. Øvelser som passer for alle med vekt på bevegelighet og koordinasjon.

For mer informasjon om de ulike grener, se www.gymogturn.no