04 feb 2015

Årsmøte 2. mars

0 Comment

Årsmøte avholdes 2. mars kl 18.00.
Sted: Mo Ungdomsskole, personalrommet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret innen 16. februar.

Alle aktive medlemmer (turnere og instruktører) og mindreåriges foresatte ønskes velkommen.

Saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering
– valg av møteleder
– valg av sekretær
– valg av to til å underskrive protokoll
3. Årsrapport
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Valg
– valg av nytt styre
– valg av revisor
– valg av representasjon til Kretsting 6.-8. mars i Bodø

Velkommen!

Hilsen styret i Rana Turnforening

[top]