24 sept 2017

Faktura for årets sesong

0 Comment

Vi minner om betaling av faktura som ble sendt pr epost 14.9. Denne har forfall 28.9.
Vi praktiserer ikke prøvetimer i turnforeningen. Faktura må derfor betales, selv om utøveren etter noen timer finner ut at de ikke ønsker å fortsette.
Fakturaen gjelder for hele skoleåret.

[top]