21 mar 2023

Årsmøte 27 mars 2023

0 Comment

Til medlemmer i Rana Turnforening

Innkalling til årsmøte i Rana Turnforening 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Rana Turnforening

Årsmøtet avholdes den 27.03.23 kl. 19.30 på Campus Helgeland.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Vedlagt følger saklisten og årsberetning for årsmøtet.

Med vennlig hilsen styret i Rana Turnforening

Årsmøte mars 2023 saksliste

Årsberetning for 2022 – mars 2023

[top]