Status ledige partier og inntak ventelister

Status mars 2015 Følgende partier har ledige plasser: – Funkisturn – Troppsturn damer, særtropp – Troppsturn damer – Gym mix – Gymlek Lyngheim Øvrige partier er helt fulle og har ventelister. Total har vi nesten 80 stk som står på ventelister. Det vil ikke bli tatt inn nye medlemmer til ventelistene før ny annonsering høsten.. Les mer →

05 mar 2015

Årsmøte 2. mars

Årsmøte avholdes 2. mars kl 18.00. Sted: Mo Ungdomsskole, personalrommet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret innen 16. februar. Alle aktive medlemmer (turnere og instruktører) og mindreåriges foresatte ønskes velkommen. Saksliste: 1. Åpning 2. Konstituering – valg av møteleder – valg av sekretær – valg av to til å underskrive protokoll.. Les mer →

04 feb 2015

Julegave fra Momek

Rana Turnforening har i dag mottatt kr 30 000 fra Momek for innkjøp av ny trampett. Momek har besluttet å støtte barn og ungdom i Rana, i stedet for julegaver til ansatte. Vi er veldig takknemlige! Les mer →

17 des 2014
18 nov 2014

Veterantroppen i Frankrike

Våre spreke turnveteraner deltok i høst på Golden Age Gym Festival i Toulouse i Frankrike. Dette er en gymfestival som arrangeres annen hvert år for turnveteraner over 50 år. Bildet viser damer fra Narvik, Rognan, Myre og Rana Turnforening som utgjør en felles særtropp kalt «Arctic Circle». Programmet ble laget av hovedinstruktør Sylvia Nygren med.. Les mer →

12 nov 2014

Basishall i Mo i Rana

Rana Turnforening har i dag ca 320 aktive medlemmer fordelt på 20 ulike partier. I tillegg har vi ca 70 barn på ventelister. Vi opplever stor pågang og økt interesse for turn. Dessverre setter dagens treningsfasiliteter begrensninger for videre utvikling av utøvere og foreningen. Vi ønsker å realisere en basishall i Mo i Rana og.. Les mer →

18 okt 2014